Produkty

Ochrona przeciwpożarowa oznacza bezpieczeństwo

Instalacja tryskaczowa chroni

Sprinkler Montagearbeiten im Hochregal IBS

Rezygnacja z ochrony przeciwpożarowej to igranie z ogniem. Niemal co trzeci pożar w budynkach przemysłowych powoduje szkody w wysokości ponad 500.000 euro. W 55 procentach wszystkich pożarów w przemyśle powstają szkody w wysokości ponad 250.000 euro.* Federalny Związek Ochrony Przeciwpożarowej (Bundesverband Technischer Brandschutz) określa Niemcy jako „kraj rozwijający się“ pod względem ochrony przeciwpożarowej. Tylko 10 procent firm przemysłowych i handlowych posiada automatyczne urządzenia gaśnicze.

* według danych statystycznych Fachverband Tageslicht und Rauchschutz (FVLR Związek Światło Dnia i Ochrona przed Dymem)

 

SprinkleranlagenTryskacze

Najważniejsze elementy instalacji tryskaczowej to sieć rurociągów oraz własne, bezpiecznie zaopatrzenie w wodę. Tryskacze są umieszczane w odpowiednich odległościach od siebie zgodnie z ryzykiem pożaru …

Proszę kliknąć tutaj, aby dowiedzieć się więcej

Brandmeldeanlagen 60x60Instalacja sygnalizacyjno-alarmowa pożaru

Instalacja sygnalizacyjno-alarmowa pożaru  (skrót: SAP) to system sygnalizacji alarmowej odbierający i analizujący  komunikaty o zdarzeniach z różnych czujników pożaru i reagujący na nie. Instalacje sygnalizacyjno-alarmowe pożaru to stałe instalacje …

Proszę kliknąć tutaj, aby dowiedzieć się więcej

 

Hydrantenanlagen 60x60Instalacja hydrantów

Szybkie i efektywne zaopatrzenie w wodę jest niezbędne przy stałych urządzeniach gaśniczych.  Jest to możliwe dzięki instalacjom hydrantowym, które uzupełniają paletę naszych produktów …

Proszę kliknąć tutaj, aby dowiedzieć się więcej

 

Gasloeschanlagen 60x60Instalacje gaśnicze gazowe CO2 i argonowe

Obiekty o dużej wartości, kosztowne maszyny, instalacje informatyczne, pomieszczenia z instalacjami elektrycznymi czy kablami – w tych obszarach stosujemy nowoczesnej instalacje gaśnicze gazowe …

Proszę kliknąć tutaj, aby dowiedzieć się więcej

 

Kraftwerks- & SonderlöschanlagenUrządzenia gaśnicze dla zastosowań szczególnych

Dla każdego obszaru mamy odpowiednie rozwiązanie.  Jeśli konwencjonalne instalacje przeciwpożarowe nie są dla Państwa odpowiednim rozwiązaniem, oferujemy nasze specjalistyczne instalacje gaśnicze …

Proszę kliknąć tutaj, aby dowiedzieć się więcej

Rohrvorfertigung 60x60Produkcja rurociągów instalacji tryskaczowych

Już w fazie produkcji jesteśmy wierni naszej zasadzie zachowania najwyższej jakości – gwarantujemy Państwu najlepsze materiały i bardzo wysoką jakość wykonania …

Proszę kliknąć tutaj, aby dowiedzieć się więcej

Schaumloeschanlagen 60x60Instalacja gaśnicza pianowa

Stałe instalacje gaśnicze pianowe to instalacje zainstalowane na stałe, w których do wody w instalacji tryskaczowej czy gaśniczo-zraszaczowej dodaje się koncentrat środka pianotwórczego. Następnie dochodzi do dodania …

Proszę kliknąć tutaj, aby dowiedzieć się więcej

 

Spruehwasserloeschanlagen 60x60Instalacje gaśnicze zraszaczowe

Stałe instalacje gaśnicze zraszaczowe to systemy ochrony przeciwpożarowej zainstalowane na stałe posiadające otwarte dysze i korzystające w procesie gaszenia pożaru z wody. Uruchomienie systemu następuje ręcznie bądź automatycznie …

Proszę kliknąć tutaj, aby dowiedzieć się więcej

 

calancool60x60CalanCool® – większa pewność dzięki ochronie przed zamarzaniem

Każde ryzyko pożaru trzeba inaczej ocenić.  Dlatego techniczna ochrona przeciwpożarowa musi być zaprojektowana zgodnie z indywidualnymi potrzebami naszych zleceniodawców – jak przykładowo szczególne warunki przechowywania żywności i chłodzenia …

Proszę kliknąć tutaj, aby dowiedzieć się więcej

 

ICON-SmartSpray60x60jpgCalanSmartSpray® – chroni przed pożarami w kanałach kablowych

Kable to dla firmy ważna rzecz, stanowią one podstawę zaopatrzenia w energię, infrastruktury danych i umożliwiają sterowanie całymi obszarami produkcji. Aby zapewnić przepływ danych i energii pomiędzy różnymi pomieszczeniami i budynkami …

Proszę kliknąć tutaj, aby dowiedzieć się więcej

Funkenloesch_60x60 (2)SparkEx: rozwiązanie przeciwpożarowe przy zagrożeniu iskrami

W zakładach produkcyjnych, w których przetwarzane są materiały palne, powstaje duże zagrożenie pożarów i wybuchów. Szczególnie zagrożone są zbiorniki wiórów i kurzu, filtry i maszyny produkcyjne …

Proszę kliknąć tutaj, aby dowiedzieć się więcej