CalanMegaDrop®

CalanMegaDrop® – więcej możliwości ochrony przeciwpożarowej w magazynie blokowym

Dlaczego warto stosować CalanMegaDrop® jako szybką ochronę przeciwpożarową tworzyw sztucznych w wolnostojących magazynach?

CalanMegaDrop LogoZ uwagi na coraz większą koncentrację wartościowych towarów, pożary w magazynach zakładów produkcyjnych spowodują duże szkody, jeśli sygnalizacja i zwalczanie pożaru nie zadziała najszybciej jak to możliwe. Przy dużym zagrożeniu pożarowym należy jak najszybciej i najskuteczniej zwalczyć pożar w fazie rozprzestrzeniania się, tak by zapobiec jego rozprzestrzenieniu się.

Coraz więcej zakładów składuje swoje towary w pojemnikach z tworzywa sztucznego. Z uwagi na właściwości chemiczne i fizyczne stosowanych tworzyw sztucznych trudno jest kontrolować pożar takich materiałów.

CalanMegaDrop LagersprinklerZastosowanie

Dzięki „CalanMegaDrop® powered by EuroSprinkler“ skutecznie chronimy przed ryzykiem pożarowym w magazynach wolnostojących i blokowych wykorzystujących pojemniki z tworzywa sztucznego albo przechowujących tworzywa sztuczne do wysokości składowania 4,60 m i maksymalnej wysokości dachu lub stropu do 13,70 m.

Dodatkowo skutecznie chronimy tym systemem ryzyka związane ze składowaniem typu ST1 aż do klasy zagrożenia pożarowego HHS4 (wg. VdS CEA 4001) i do maksymalnej wysokości składowania 4,40 m przy maksymalnej wysokości dachu lub stropu do 13,7 m nie zwiększając podawania wody.

Opis działania von CalanMegaDrop®

Po aktywowaniu tryskacza systemu gaśniczego „CalanMegaDrop® powered by EuroSprinkler“ w odpowiednim obszarze działania na chroniony obszar szybko podawane są duże ilości wody (przepływ = 200 l/min, przy ciśnieniu instalacji 1 bar), dzięki temu szybko ogranicza się rozprzestrzenianie pożaru, a ogień jest pod kontrolą.CalanMegaDrop Sprinklerkopf

Dla zwymiarowania i zaprojektowania systemu gaśniczego najważniejsze są wielkość i umiejscowienie ryzyka podlegającego ochronie.

Za projekt systemu nic Państwo nie płacicie. Zakładamy, że minimalna ilość podawanej wody przy maksymalnej wysokości pomieszczenia 13,70 m wynosi nie mniej niż 30 mm/min.

Aby zwalczyć pożar jeszcze w fazie jego powstawania, system ma bardzo duża czułość reakcji (RTI < 30 m1/2 ∙ s1/2). Im mniejsza jest wartość RTI tryskacza, tym krótszy czas jego reakcji na pożar.

Według VdS CEA 4001 : 2014-04 (05) czułość reakcji określa się jako „szybką“ przy RTI < 50.

System używa wody bez dodatków. Oznacza to, że wystarcza normalna jakość wody gaśniczej bez dodatków tworzących film ze środka pianotwórczego, zgodnie z wymogami VdS CEA 4001.

Wszystkie informacje o CalanMegaDrop® znajdują się tu: www.calanmegadrop.de