Instalacja hydrantów

Instalacja hydrantów

Hydranty nadziemne / podziemne

 Calanbau Lorsch--Rudolph-Logistik

Szybkie i efektywne zaopatrzenie w wodę jest niezbędne przy stałych urządzeniach gaśniczych.  Jest to możliwe dzięki instalacjom hydrantowym, które uzupełniają paletę naszych produktów.

Oferujemy hydranty zewnętrzne i wewnętrzne, dostępne na miejscu przy pierwszym natarciu gaśniczym.

Budowa i działanie instalacji hydrantowych

Rozróżnia się hydranty podziemne i nadziemne.

Hydranty nadziemne  są zainstalowane nad ziemią i mają kilka wyjść o znormalizowanych zamknięciach, zwykle wielkości znamionowej B lub C i rzadziej również A. Zależy to od przekroju dopływu. Zamknięcie A zwykle wykorzystywane jest w przemyśle i przy większych osiedlach, aby istniała możliwość pobrania większej ilości wody z sieci.

Hydranty podziemne umieszczone są pod pokrywą wbudowaną płasko w jezdnię.  Pokrywę hydrantu podnosi się kluczem do hydrantów i odsuwa na bok, stamtąd jest dostęp do stopy hydrantu.