Tryskacze instalacje tryskaczowe

Tryskacze instalacje tryskaczowe

Jak działa tryskacz?

Najważniejsze elementy instalacji tryskaczowej to sieć rurociągów oraz własne, bezpiecznie zaopatrzenie w wodę. Tryskacze są umieszczane w odpowiednich odległościach od siebie zgodnie z ryzykiem pożaru i są zamocowane na rurach.  W razie pożaru otwierają się te tryskacze, które znajdują się bezpośrednio w pobliżu ognia.

W tryskaczu znajduje się ampułka zawierająca specjalny płyn i niewielką ilośc powietrza. W przypadku wzrostu temperatury płyn w ampułce zwiększa objętość.  Wzrasta ciśnienie, aż wchłonięte zostanie powietrze zawarte w ampułce. W przypadku dalszego wzrostu temperatury ciśnienie wzrasta tak szybko, że ampułka pęka i otwiera zamknięcie.  Nad ogniskiem pożaru rozpylana jest woda w postaci mgły wodnej.

W jakiej temperaturze automatycznie zadziała tryskacz?

Sprinkler Ausloesetemperatur FarbenTemperatura otoczenia stanowi odniesienie dla zadziałania tryskacza. W zależności od rodzaju tryskacz reaguje po osiągnięciu wartości maksymalnej.

 

 

Instalacja gaśnicza zraszaczowa np. dla ochrony obiektuy

Sprinkler Sprühwasserlöschanlage SchemaNa tej grafice pokazano sposób działania instalacji gaśniczej zraszaczowej.

Instalacje mokre dla ochrony sufitów i regałów

NassanlageOferujemy rozwiązania odpowiadające na specjalne potrzeby magazynów i magazynów  wysokiego składowania. Aby zagwarantować wydajną ochronę przeciwpożarową tryskacze są montowane bezpośrednio do regałów.  W przypadku pożaru można rozpocząć gaszenie dokładnie określonego miejsca z zainstalowanego tam tryskacza. Ogień natychmiast zostanie ugaszony i nie przeskoczy do innych sektorów.  Z reguły w takich miejscach instalowane są wiszące, szybko reagujące tryskacze reagujące w temperaturze 68°C.

Instalacja sucha w obszarach zagrożonych mrozem

Sprinkler Trockenanlage SchemaW obszarach, gdzie istnieje zagrożenie mrozem i gdzie może zamarznąć woda w instalacji tryskaczowej można stosować instalacje suche.  W takich instalacjach sieć rurociągów narażona na temperatury poniżej 5 stopni od wyzwalającej głowicy wypełniona jest sprężonym powietrzem. Po otwarciu głowicy tryskacza instalacja natychmiast wypełnia się wodą.

Jest wiele rodzajów tryskaczy

Tryskacze klasyczne

Sprinkler haengend

Można je instalować jako wiszące lub stojące.  Deflektor jest tak skonstruowany, że otryskuje nie tylko obszar poniżej, ale również powyżej tryskacza.  Taki tryskacz stosuje się w przypadku palnych stropów.

Tryskacze wiszące lub stojące

stehender Sprinkler

Najczęściej stosowane tryskacze. Tryskacz stojący stosowany jest z siecią rurociągów ułożoną w sposób widoczny.  Tryskacze wiszące stosowane są zawsze tam, gdzie sieć rurociągów jest ukryta.

Tryskacze boczne

Horizontal-Seitenwandsprinkler

Stosowane głównie ze względów optycznych, aby nie zabudowywać sufitów siecią rurociągów i nie dopuścić do uszkodzenia już istniejących instalacji sufitowych przy montażu kolejnej.

Tryskacze ESFR

Fast Response Sprinkler

Podczas pożaru powstają trujące gazy, które stanowią dla człowieka nawet większe zagrożenie niż płomienie.  Tryskacze ESFR mają niezwykle krótki czas reakcji, co umożliwia szybkie wykrycie i zwalczenie pożaru. Dzięki temu nie powstają wysokie temperatury i nie powstają niebezpiecznie produkty pirolizy.  Można w ten sposób zyskać bezcenny czas na ratowanie ludzkiego życia.