Grupa

Koncern VINCI

Fire Protection Solutions  należy  do francuskiego koncernu VINCI

Dobry wybór również w przypadku trudnych zadań

Dzięki przynależności do koncernu VINCI nasza grupa łączy elastyczność średniej wielkości firmy z zasobami i możliwościami globalnego koncernu.  Dzięki temu jesteśmy absolutnie niezawodnym i pewnym partnerem również w przypadku większych zadań.

VINCI to światowy koncern o modelu biznesowym budowlanym i koncesyjnym. VINCI projektuje, finansuje i eksploatuje infrastrukturę i urządzenia służące poprawie jakości życia i mobilności ludzi.

 

VINCI Energies Foto

VINCI Energies

Sieci, skuteczność, wydajność energetyczna, dane: W ciągle zmieniającym się świecie VINCI Energies koncentruje się na wdrażaniu nowych technologii.  Szczególnie ważne są dwa kierunki rozwoju: transformacja cyfrowa oraz przełom w świecie energetycznym czyli Energiewende.

1600 regionalnych i sprawnych firm należących do VINCI Energies codziennie zwiększa skuteczność, ochronę i wydajność struktur energetycznych, transportowych i komunikacyjnych, fabryk i budynków.

2016 : 10.2 miliardów euro obrotu// 64.500 pracowników// 1.600 firm // 52 krajów